Konstrukcjia dachu


Przekroje głównych elementów konstrukcyjnych dachu są uzależnione od ich rozstawu, rozpiętości, przyjętych obcią- żeń oraz od założonej izolacyjności termicznej – często już niskie przekroje elementów STEICO spełniają wymagania statyczne, jednak planując zastosowanie grubszej warstwy mat termoizolacyjnych, przekrój belek może zostać celowo zawyżony. Belki dwuteowe w połączeniu z drewnem klejonym warstwowo z fornirów umożliwiają wykonywanie różnorodnych konstrukcji dachowych, analogicznie jak w przypadku konstrukcji z dobrze znanego drewna litego, np. dachy krokwiowe, dachy krokwiowo-jętkowe, dachy płatwiowo-kleszczowe, wiązary kratowe itd. Sam rodzaj konstrukcji dachu wynika jedynie z projektu budynku i nie jest w żaden sposób determinowany przez zastosowanie elementów nośnych z drewna wysokoprzetworzonego.