Instalacja wodna, kanalizacyjna i grzewcza


Nie należy układać instalacji wodnej i kanalizacyjnej w ścianach zewnętrznych domu szkieletowego. Rury są zbyt grube i żeby się zmieściły, trzeba by wycinać fragmenty izolacji termicznej. Obniży to izolacyjność termiczną ścian. Zimą mogłaby zamarzać w nich woda. Nie ma przeszkód, by umieszczać rury w ścianach wewnętrznych i stropach domu szkieletowego. Przewody instalacji CO, jeśli są małej średnicy, mogą przechodzić przez elementy konstrukcyjne także ścian zewnętrznych. Gdy ich średnica jest zbyt duża w stosunku do przekrojów słupów nośnych, trzeba tak zaprojektować konstrukcję, by uwzględniała możliwość wygodnego rozmieszczenia rur (na przykład zastosować elementy nośne o większych przekrojach).

W domach szkieletowych można układać ogrzewanie podłogowe. Instalację rozmieszcza się na zaizolowanym poszyciu stropów.