Rekuperacja


Rekuperacja – to nowoczesny system mechanicznej wentylacji polegający na odzyskiwaniu energii cieplnej przy pomocy wymiennika ciepła. Proces ten zachodzi w specjalnej centrali wentylacyjnej (rekuperator) wyposażonej właśnie w taki wymiennik.Zasada działania wentylacji z odzyskiem ciepła polega na dostarczeniu i ogrzaniu świeżego powietrza do budynku mieszkalnego powietrzem zużytym, usuwanym z budynku przepuszczonym przez wymiennik ciepła.

ZALETY

Wymiana zużytego powietrza: w domu z rekuperacją zawsze oddychasz świeżym powietrzem

Filtracja nawiewanego powietrza: skuteczna ochrona przed smogiemWentylacja mechaniczna daje również możliwość filtracji nawiewanego powietrza. Poziom filtracji zależny jest od klasy zastosowanego filtra. Fabrycznie rekuperator wyposażony jest w filtry kieszeniowe klasy G4.

Założenie filtra o podwyższonej klasie filtracji F7 (można tylko na nawiewie) daje możliwość zatrzymania ponad 90% pyłu zawieszonego o wielkości 1-10µm oraz poniżej 75% pyłu o rozmiarach 0,3-1µm (zanieczyszczenia smogowe to w zdecydowanej większości pył PM10, co oznacza, że wielkość pyłu nie przekracza 10µm).

Oszczędności na ogrzewaniu: raz wytworzone ciepło wykorzystujesz ponownieRachunki za ogrzewanie w miesiącach zimowych spadają nawet do 50% w porównaniu do działającej wentylacji grawitacyjnej. Dzieje się tak dlatego, że wymiennik ciepła rekuperatora przekazuje energię z powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewanego. Dzięki czemu dom ma mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) nawet o 20 kWh/(m2rok). To bardzo dużo, szczególnie w świetle unijnych przepisów o obniżaniu zapotrzebowania energetycznego domu do 2021 roku.

Możliwość montażu gruntowego wymiennika ciepła (gwc)Barwnie mówiąc: kwiatek do kożucha. Możliwość wykorzystania energii z gruntu: powietrze do rekuperatora trafia już wstępnie opracowane: ochłodzone latem i podgrzane zimą. Również wspaniała pomoc dla systemu podczas bardzo niskich czy wysokich temperatur zewnętrznych.