Instalacje elektryczne


W konstrukcji szkieletowej rozprowadza się je we wnętrzu ścian i w stropach. Najlepiej jest, gdy są prowadzone w otulinach izolacyjnych (peszlach). Ze względu na ochronę przed pożarem instalacja elektryczna powinna być wykonana szczególnie starannie, z niewielkim naddatkiem przewodów na wypadek ruchów konstrukcji, bywa też rozprowadzana bezpuszkowo albo z puszkami na dodatkowych listwach izolacyjnych. W szkielecie należy stosować uszczelki, podkładki i przekładki elastyczne w połączeniach ścian ze ścianami bocznymi, stropami i podłogami, tak żeby nie przenosić drgań.

  1. Rura instalacyjna PVC
  2. Metalowa rura instalacyjna
  3. Niepalny kabel (E30)
  4. Kabel bezhalogenowy
  5. Kabel niepodtrzymujący palenia